temppsd.jpg

Igehirdetés 2015

2015.12.31. - Nagy Gábor
1Sámuel 7,12 - A felállított emlékoszlop

2015.12.26. - Nemes Vitold
Titusz 2,11-15 - Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme

2015.12.25. - Nagy Gábor
Máté 21,33-40 - Az utolsó esély: az elküldött Fiú!

2015.12.20. - Balogh Barnabás
Ézsaiás 35,3-4 - Erősítsétek egymást!

2015.12.13. - Nagy Gábor
Zsidók 11,1-2 - Isten szólt és szól ma is!

2015.12.06. - Nagy Gábor
Jakab 3,13 - A kétféle bölcsesség

2015.11.15. - Nagy Gábor
1Timótheus 6,12 - A hit nemes harca

2015.10.25. - Dr. Bölcskei Gusztáv
Máté 5,44-45 - Szeressétek ellenségeiteket!

2015.10.18. - Nagy Gábor
1Kor 9,21-22 - Turista, helybéli polgár vagy misszionárius vagy-e?

2015.10.11. - Nagy Gábor
1Kor 7,17.24 - Mindenki maradjon meg hivatásában

2015.09.20. - Nagy Gábor
Márk 14,53-64 - Jézus Krisztus mint elítélt és ítélőbíró

2015.09.13. - Nagy Gábor
Márk 13,20 - A nagy nyomorúság vége

2015.09.06. - Nagy Gábor
Márk 11,15-19 - Imádság háza minden nép számára

2015.08.30. - Dr. Bölcskei Gusztáv
Márk 9,35-37 - Aki engem befogad

2015.08.28. - Nagy Gábor
János 6,51-59 - A mennyei kenyér 4.

2015.08.27. - Nagy Gábor
János 6,41-50 - A mennyei kenyér 3.

2015.08.26. - Nagy Gábor
János 6,30-40 - A mennyei kenyér 2.

2015.08.25. - Nagy Gábor
János 6,22-33 - A mennyei kenyér 1.

2015.08.16. - Balogh Barnabás
Máté 5,8 - Boldogok a tiszta szívűek

2015.08.09. - Nagy Gábor
2Mózes 23,1-2 - Ne tanúskodj hamisan!

2015.08.02. - Nagy Gábor
Márk 3,20-21 - Jézus igazi családja

2015.07.19. - Nagy Gábor
Márk 1,16-20 - Elhívás és követés

2015.07.12. - Nagy Gábor
Lukács 9,57-62 - Jézus nyomában

2015.07.05. - Nagy Gábor
Máté 9,35-38 - A missziói gyakorlópálya

2015.06.28. - Dr. Bölcskei Gusztáv
ApCsel 15,10-11 - A keresztyénségen belüli első krízis

2015.06.21. - Nagy Gábor
ApCsel 12,21-24 - Az evangélium rögös útja

2015.06.14. - Nagy Gábor
ApCsel 9,31 - Az egészséges gyülekezet

2015.06.07. - Nagy Gábor
ApCsel 6,8-15 - István, az első diakónus

2015.05.31. - Nagy Gábor
1Mózes 19,8b - A kétféle árnyék

2015.05.25. (Pünkösdhétfő) - Nagy Lajos Mártonné
Ef 7,3-7;17, és az 1Kor 12,3 - A Szentlélek munkája a megváltásban

2015.05.24. (Pünkösdvasárnap) - Nagy Lajos Mártonné
Róma 8,14 - Akiket Isten Lelke vezérel

2015.05.17. - Nagy Gábor
János 1,40-42 - Megtaláltuk a Messiást!

2015.05.14. - Nagy Gábor (Áldozócsütörtök)
Lukács 24,50-53 - Imádat, öröm, kezdet

2015.05.10. - Balogh Barnabás (Európa Rádió)
Róma 7,1-6 - Mire tanít minket Isten törvénye?

2015.05.03. - Nagy Gábor
Lukács 12,32 - Mózes édesanyja

2015.04.26. - Nagy Gábor
Józsué 7,1-23 - Ákán bűne

2015.04.19. - Nagy Gábor
Gal 4,1-7 - Abbá, Atya!

2015.04.12. - Nagy Gábor
Gal 1,10 és Zsid 11,6 - Kinek akarsz tetszeni?

2015.04.06. - Király Dalma (Húsvét)
Lukács 24,36-49 - A feltámadott Jézus megjelenései

2015.04.05. - Király Dalma (Húsvét)
János 14,1-6 - Én vagyok az út, az igazság és az élet

2015.04.05. - Nagy Gábor (Húsvét)
Lukács 24,16.30-31 - A látásban akadályozott tanítványok

2015.04.03. - Nagy Gábor (Nagypéntek)
Kolossé 2,14 - Az eltörölt adóslevél

2015.04.02. - Nagy Gábor (Nagycsütörtök)
János 13,12-20 - Egy különleges vacsora Jézussal

2015.04.02. - Nagy Gábor (Nagycsütörtök)
Lukács 15,24b-32 - Az öröm teljessége

2015.04.01. - Nagy Gábor
Lukács 15,17-24 - A megbocsátás tágassága

2015.03.31. - Nagy Gábor
Lukács 15,11-19 - A megbánás mélysége

2015.03.29. (Virágvasárnap) - Nagy Gábor
Zakariás 9,9-10 - Királyod érkezik hozzád

2015.03.22. - Püski Lajos
Filippi 1,3-11 - Hogyan tekintünk a gyülekezetre?

2015.03.15. - Dr. Bölcskei Gusztáv
2Mózes 20,2-3 - Szabadok vagytok! Maradjatok szabadok!

2015.03.08. - Nagy Gábor
János 14,1-6 - Az elindulástól a célbaérkezésig

2015.03.01. - Nagy Gábor
János 12,41-43 - Sokan hittek benne, mégsem vallottak színt

2015.02.22. - Nagy Gábor
János 11,39-44 - Vedd el a követ! Jöjj ki! Légy szabad!

2015.02.15. - Nagy Gábor
Ezékiel 3,16-21 - Emberfia! Őrállóvá tettelek téged!

2015.02.08. - Nagy Gábor
Példabeszédek 27,17 - Vassal formálják a vasat

2015.02.01. - Dr. Dobos Ágoston
Filemon 1,15-16 - Világmisszió

2015.02.01. - Dr. Bölcskei Gusztáv, ref. püspök
2Mózes 3,13-15 -Az égő, de el nem hamvadó csipkebokor

2015.01.30. - Balogh Barnabás, az MRSZ lelkész-igazgatója
1Mózes 16,5-11; 21,12-19; János 4,6-21 - A Jézussal való találkozás kiváltságos helye és ideje

2015.01.29. - Pető Albert baptista lelkész
János 7,37-44 - Ha valaki szomjazik

2015.01.28. - Dr. Ötvös László, bibliakutató
János 4,5-24 - Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal + "A Biblia útja" előadás

2015.01.27. - Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára, nyugalmazott teológiai professzor
János 4,16-19 - Megbízatásban

2015.01.25. - Nagy Gábor
János 6,66-71 - Vajon ti is el akartok menni?

2015.01.18. - Nagy Gábor
János 6,20-21 - Én vagyok

2015.01.11. - Nagy Gábor
János 5,6b-7 - Je suis à Bethesda - azaz: Én bethesdai vagyok

2015.01.04. - Nagy Gábor
János 4,7 - Keresztyénségünk lényege

2015.01.01. - Nagy Gábor
János 3,29-30 - Újévi programbeszéd

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
18:00 Istentisztelet

Kedd
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-19:00 Énekkari próba

Csütörtök
18:00-19:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
17:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
17:00-18:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

4Móz 15,22–41

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból,...”

Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja