temppsd.jpg

Presbiterek

Csiszár Lajos

Csiszár Lajos – 1941. december 12-én születtem Körösnagyharsányban református szülők gyermekeként. Apám az ottani református gyülekezet presbitere volt. 1953-ban konfirmáltam. Majd Budapestre költöztem, ahol a K.P.M.-nél autószerelői szakvizsgát tettem. 1962-ben hivatásos gépkocsivezetői szakvizsgát szereztem. 1965. július 03-án Budapest XIII. kerületének református templomában esküdtünk meg feleségemmel. 1969-ben költöztünk Debrecenbe három éves kislányunkkal. 1972-ben született második lányunk. 1975-ben költöztünk aktívan részt veszek a gyülekezeti élet munkáiban.

 

Dóczy Alpár 1974-ben születtem Debrecenben. Régi református családból származom. Nagymamám és keresztszüleim jóvoltából ismertem meg a Bibliát és rajta keresztül Istent. 1986-ban tettem konfirmációs fogadalmat a szabadságtelepi református gyülekezet előtt. 2007-ben a szabadságtelepi református templomban kértem Isten áldását házasságkötésemre. Az általános -és szakiskolai (bútorasztalos), valamint a középiskolai (Medgyessy Ferenc Gimnázium) tanulmányaimat is Debrecenben végeztem. Érettségi után festő, majd grafikus szakon végeztem volt középiskolámban. Immáron 12 éve annak, hogy a Cim-cim Egyesület elnökeként munkálkodom. 2011-ben megválasztott a gyülekezet presbiternek.


Gábor TamásGábor Tamás – 1987. május 08-án születtem Debrecenben. Itt jártam általános-és középiskolába, majd pedig a Debreceni Egyetem Műszaki Karán gépjárműtechnikai mérnökként végeztem. Gyermekkoromtól fogva édesanyám jóvoltából megismerhettem Isten igéjét és azóta is rendszeresen gyakorlom a vallást. A Szabadságtelepi gyülekezetnek mintegy 13 éve vagyok a tagja szüleimmel és testvéreimmel. 2001-ben konfirmáltam, majd 2011-től a gyülekezet egyik megválasztott presbitere lettem. Feladatomnak érzem a gyülekezet fiataljainak gyarapítását, összetartását, mert „aki győz, örökségül nyer mindent és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem” – vallom a konfirmálásomkor kapott ige szavaival.

 

Guti Imre - Debrecenben, 1947.08.26-án születtem, református szülők negyedik gyermekeként.Apai Nagymamámmal, szüleimmel és testvéreimmel a Veres Templom gyülekezetébe tartoztunk és hallgattuk Isten Igéjét. 1957-ben ebben a templomban konfirmáltam.
1970-ben a Református Nagytemplomban kötöttünk házasságot feleségemmel. Házasságunkat a mindenható Isten megáldotta két gyermekkel és három unokával.
1986. óta a Szabadságtelepi Egyházközséghez tartozunk, ahol aktívan részt veszek a gyülekezeti élet munkáiban.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 2011. március 10-én a gyülekezet tagjai presbiternek jelöltek és választottak. Tiszta szívből köszönöm a testvérektől kapott bizalmat. Isten segítségét kérve hittel, szeretettel szeretném szolgálni egyházközségünket.

 

Hagyó András - Esztár községben születtem 1933. október 6-án. Iskolámat Esztáron végeztem. Református családból származom. 1957-ben beválasztottak az egyház közösségbe, mint egyházfi, 1960-ban pedig presbiternek. 1975-ben családommal beköltöztünk Debrecenbe, és itt a Szabadságtelepi Egyházközségben tagja lettem a presbitériumnak.

 

Józsa Sándor - Nyírmártonfalván születtem 1933-ban. A helyi református iskolában végeztem tanulmányaimat, s az ottani református templomban konfirmáltam. Édesapám, majd később öcsém is presbiter volt a helyi egyházközségnél.

1957-ben ott kötöttünk házasságot a felségemmel. Házasságunkat Isten megáldotta két leánygyermekkel és négy unokával. 1957 óta a Szabadságtelepi Egyházközséghez tartozunk, ahol több mint 20 éve vagyok presbiter.

Kiss Béla - 1956-ban születtem Berettyóújfaluban. Egy Bihari kis faluban Szerep községben neveltek református hitű szüleim, édesapám haláláig presbiterként szolgálta Isten ügyeit. Szüleim hitének megfelelően a helyi egyházközségben kereszteltek meg illetve itt konfirmáltam. Az Egyetem elvégzése után megnősültem, feleségem tanárnő, két leány gyermekünk is befejezte felsőfokú tanulmányait. Közgazdasági szakterületen több munkahelyen is dolgoztam főleg főkönyvelői munkakörben.
Közel három évtizede tartozom a Debrecen Szabadságtelepi gyülekezethez, több cikluson keresztül presbiternek választottak. Jelenleg a pénzügyi Bizottság vezetője vagyok. Célom, hogy a gyülekezet lelkipásztorát segíteni az aktuális gazdasági ügyek intézésében , az éves beszámolók összeállításában és nem utolsósorban pályázatok készítésében. Mindezt a gyülekezet épülésére és gyarapodására és nem utolsó sorban Isten dicsőségére. Meggyőződésem, hogy a presbiteri munka lényege az alázat, a szolgálat és a felelősség.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja
bár mindenütt az úrra figyel,
az a presbiter.

Papp Ernő

 

Pázmán Sándor

 

Pető Károly - 1942. szeptember 21-én születtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátyus községben öt gyermeket nevelő szülők harmadik gyermekeként. Szüleink református hit szerint, szeretetben neveltek bennünket. Nagytiszteletű Horváth Ferenc esperes úr keresztelt meg, majd 1954-ben konfirmációi vizsgát tettem. Ebben a kis faluban, a Tisza közelében korán megtapasztaltam az egymásra való odafigyelés, az önzetlen segítség fontosságát.
Az 1948-as árvíz idején az itt élő emberek egy nagy családként fogtak össze, segítették egymást. Ez a megrázó, de mégis szívet-lelket simogató élmény kitörölhetetlenül ivódott a gyermeki elmémbe. Ezért is szeretek segíteni ott, ahol tudok, erőmhöz és tudásomhoz mérten.
Vezérelve a Pál apostol Galatákhoz írt levelétől: "A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben". (Gal 6,9-10)

 

 

Pótor Zsolt - 1974-ben születtem. Nagyszüleim, szüleim Nyírábrányiak. Gyermekkoromban költöztünk Debrecenbe. Itt kezdtem meg az általános iskolai tanulmányaimat. A középiskolát Hajdúdorogon végeztem, ahol sertéstenyésztő végzettséget szereztem. Jelenleg is a szakmámban dolgozom tenyésztővezetőként. Négy gyermek édesapja vagyok – Krisztina, Zsanett, Zsófi, Zsombor -, akik a gyülekezet gyermek – és ifjúsági csoportjainak aktív tagjai. Feleségemmel, Krisztinával ebben a gyülekezetben kötöttünk házasságot, gyermekeinket itt kereszteltettük meg. Életemben a legnagyobb szerepet a családom tölti be. Ezzel kapcsolatban Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gondolatait idézem: „Egy férfinek az asztalfőn van a helye a családja körében, és jól esik, ha látja, hogy ez a család szép, tiszta, rendezett, boldog és örömteli hangulatú. A férfi számára az igazi önmegvalósítás a család. Szebbet alkotni, mint egy élő, halhatatlan lelkű gyermek, azt hiszem, nem lehet”.

Hitvallásom: „Isten, Haza, Család”! „Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.”(Zsolt 128,2-4)

Az elmúlt esztendőben, 2011-ben a gyülekezet presbiterré választott. Isten segítségét kérve, hittel, szeretettel igyekszem az ezzel járó feladatokat, szolgálatokat ellátni.

 

Szutor Gábor - Vámospércsen születtem 1946-ban. Szüleimmel, testvéreimmel Vámospércsen éltem, itt jártam az általános iskolát. 1962-ben kerültem Debrecenbe, azóta itt lakom. Négy gyermek édesapja, nyolc unoka nagypapája vagyok. Mezőgazdasági technikumot végeztem. A Nagyüzemi Mezőgazdaságban dolgoztam vezetőként. Mivel szüleim istenfélő és templomba járó emberek voltak, én is már gyermekségemtől fogva járok templomba. 1959-ben tettem konfirmációi vizsgát és fogadalmat. Évek óta a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközséghez tartozom, itt vagyok gyülekezeti tag. 2011. évben presbiterré választottak.

 

Szutor Zoltán - Debrecenben születtem 1957-ben, református családban. Kisgyermek koromban megkereszteltek, de csak felnőttként, 2004-ben erősítettem meg Istenhez való tartozásomat a konfirmáció által. Az alapdiplomám szerint gépészmérnök vagyok, felsőfokú tanulmányaim és a katonaévek kivételével mindig szülővárosomban életem. Feleségemmel három gyermeket neveltünk, nevelünk. András fiunk már megnősült, Istennek hála szép, egészséges fiúunokánk is született ez évben. Mariann lányunk kertészmérnöknek tanul, Gábor fiunk még általános iskolás a „Kisrefiben”. Nagyvállatoknál dolgoztam több mint két évtizedet, majd hat éve saját céget alapítottam, a Naptechnika Kft-t, ahol ügyvezetőként dolgozom. A megújuló energiák hasznosításával, elterjesztésével foglalkozom, melyet nagyon jó érzéssel tudok végezni, hiszen végre igazán jó célért dolgozhatok. Gábor fiunk viszonylag idős korunkban történt érkezését Isten ajándékaként éltem meg, és innentől nem volt kérdés számomra többé, hogy hová tartozom. Korábban a Nagyerdői gyülekezetbe jártunk, négy éve „tévedtünk be” a Szabadságtelep gyönyörű templomába, és azonnal éreztük, hogy ide tartozunk. A presbiteri jelöltséget nagy megtiszteltetésnek éreztem, a testvérektől kapott bizalmat megköszönve, Isten segítségében bízva a megkapott tisztséget próbálom alázattal és szorgalommal ellátni. Lelkem szerint minden nap arra törekszem, hogy jelen világban - ahol sajnos a pénz uralma egyre jobban érezhető és érzékelhető - a szeretet értékét, erejét és fontosságát éreztessem mindenkivel, akivel kapcsolatba kerülök, hiszen a szeretet Isten, az Isten szeretet, és hiszek abban, hogy nincsen ennél fontosabb.

 

Tóth István Vince - „…életben tartott engem az Úr…”(Józsué 14:10). 1949. augusztus 17-én Budaábrányban születtem, református családból. Apai nagyapám itt volt presbiter-gondnok. Itt konfirmáltam. 1972 óta vagyok házas. Két lányom és három fiú unokám van. Tíz évig a Debrecen-Árpád téri református gyülekezet tagja voltam. A Debrecen-Szabadságtelepi gyülekezet-nek 20 éve vagyok aktív tagja. Presbiteri tisztségemnek második ciklusát töltöm.

 

Tóth Sándor – Debrecenben születtem 1967-ben. Nős vagyok, két gyermek édesapja. A Kenézy Gyula Kórházban dolgozom. Családommal 2006 óta vagyunk a Szabadságtelepi Református Egyházközség tagjai. 2009-ben konfirmáltam. Meg sem száradt a tinta a konfirmációi emléklapomba írt Zsoltárok 118,1. versének sorain: „Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme!”, Isten kegyelméből még ebben az évben pótpresbiter lettem. 2011. május 10-én a presbitérium presbiterré választott. Hiszem, hogy szolgálni csak őszinte és tiszta szívvel lehet Isten dicsőségére és egyházközségünk javára.

 

 

Pótpresbiterek

Ludmány Ferencné

 

Pamli Pálné – 1950-ben születtem Mezőberényben (Békés megye). Felmenőim a Felvidékről áttelepített magyarok voltak. Szüleim, nagyszüleim templomba járó, Istent félő emberek lévén engem is úgy neveltek. Édesanyám után reformátusnak kereszteltek, de egyik vasárnap a református, másik vasárnap a katolikus templomba vittek szüleim. Nagyon szerettem templomba járni mindaddig, amíg 11 éves koromban édesapámat el nem veszítettem. Ekkor veszekedtem Istennel, hogy miért vette el.

Immár 50 évvel ezelőtt konfirmáltam. Konfirmációi igém: „Mert megpróbáltál minket Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt”(Zsolt 66,10). Isten megpróbált, voltak nehézségek az életemben, de megsegített és visszavárt, ahogy a tékozló fiút az apja. 1969-ben kötöttem házasságot férjemmel, Pamli Pállal.

A Szabadságtelepre 1978-ban költöztünk. Édesanyám halálakor, 1992-ben léptem be először a templomunkba. Isten kegyelméből 2002-ben eljuthattam Biatorbágyra egy csendeshétre, ahol átadtam életemet megváltó Krisztusomnak. A magabiztos kőszív helyett érzéki szívet kaptam, mely vágyik minél jobban megismerni szabadító Istenemet. Szeretnék engedelmes lelkű, szolgáló gyermeke lenni továbbra is.

 

Szőke Lajos - 

 

Szutor András -


 

Tasi Imréné Kiss Erzsébet Emma – Református családban születtem, 1940. augusztus 05-én, Vámospércsen. Szüleim templomba járó emberek voltak. Heten voltunk testvérek, mindannyian együtt jártunk a gyülekezetbe. Édesapám gondnok volt a Nyírmártonfalvai református gyülekezetben. 1954-ben konfirmáltam a Nyírmártonfalvai református templomban. 1960-ban keltünk egybe férjemmel, Tasi Imrével. A mindenható Isten két gyermekkel és négy unokával áldott meg. 1974 óta vagyok tagja a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközségnek. Tőlem telhetően segítek a gyülekezeti programokban. 2011-ben pótpresbiterré választottak. Továbbra is szeretném szolgálni az Urat ebben a gyülekezetben.

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
15:00-16:00 Ifjúsági bibliaóra
18:00 Istentisztelet

Kedd
17:30-18:30 Énekkari próba
18:30-20:00 Felnőtt konfirmációi felkészítő

Csütörtök
18:00-19:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra

 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Ez 6

„Fújjátok csak a kürtöt...”

Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: debrecen-szabadsag.telep@ reformatus.hu

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja