temppsd2.jpg

Temetés

Hozzátartozónk elköltözése nemcsak mélyen megrendít bennünket és lelki fájdalommal jár együtt, hanem a temetéssel kapcsolatos feladatok és terhek is reánk hárulnak.

A református egyházi temetés egyfelől végtisztességadás. Megemlékezés az elhunyt életútjáról, hálaadás az életében elnyert áldásokért, másfelől a hozzátartozók búcsúzása elköltözött szerettüktől. Ugyanakkor az egyházi temetés gyászistentisztelet keretében történik, ahol a lelkipásztor Isten vigasztaló beszédét hirdeti a megszomorodottaknak.

Az egyházi temetés bejelentése a Lelkészi Hivatalban történik. A gyászolók a temetési szolgálatot végző lelkész munkáját megkönnyítik azzal, ha összefoglalják az elhunyt rövid életrajzát, és előre átgondolják azt, hogy kik búcsúznak az elhunyttól.

Ha az elhunyt nem volt megkeresztelve és így egyik egyházhoz sem tartozott, a család mégis szeretne egyházi temetést, ennek nincs akadálya. A gyászoló család tagjait a temetést követő vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkre várjuk és hívjuk, ahol a gyülekezet közösségében is megemlékezünk az elhunytról és imádkozunk a gyászolókért.

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
15:00-16:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmációi felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra

 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Ez 40,48–41,26

„ A bejárat hat könyök széles volt, a bejárat oldalfalai pedig hét könyök hosszúak voltak.”

Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: debrecen-szabadsag.telep@ reformatus.hu

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja