temppsd.jpg

Kórus

KÁLVIN JÁNOS VEGYESKAR

A reformáció jubileumi évében egy az 1538. évből származó Luther idézet álljon itt:

„Én, dr. Martinus Luther, Istentől és az Atyától és a mi urunk Jézus Krisztustól kegyelmet és békét kérek azoknak, akik a zene szabad művészetét kedvelik. Egész szívemből dicsérem és magasztalom a zene szabad művészetét, Istennek azt a szép és pompás adományát (...), mert semmi sem tudja jobban felvidítani a bánatosokat, és elszomorítani az örvendezőket, bátorítani a kétségbeesetteket, lecsendesíteni és megfékezni a fennhéjázókat, csökkenteni az irigységet és a gyűlöletet, - mint a muzsika.(...) a szent Atyák és próféták nem hiába fejezték ki dallal és hárfazenével Isten szavát. (...) az összes teremtmények közül csak az embernek adatott meg a hang és a beszéd, hogy Istent énekkel és egyben szóval is dicsérje, hogy csengő, világos prédikációval és magasztalással szóljon Isten jóságáról és kegyelméről, és így a szép szó és a kedves csengő hang egyszerre legyen hallható”.

Bővebben: KÁLVIN JÁNOS VEGYESKAR

Zengjen az Úrnak hálaszó
avagy
Beszámoló a gyülekezeti énekkar 2013. évéről

„A zene az ember legősibb kifejezési
formája, ősibb mint a nyelv vagy a
képzőművészet.” (Yehudi Menuhin)

A zenére szükségünk van, áthatja életünket, de a legjobb, ha nemcsak hallgatjuk, hanem mi magunk is énekelünk. Így érezhetjük át igazán annak gyógyító, felemelő, tisztító hatását, különösen, ha egyházzenéről van szó.

Bővebben: Zengjen az Úrnak hálaszó

PAPP ÁGOSTON karvezető

Lelkészszülők gyermekeként mintegy belenőttem az egyházi életbe. Szüleim egyházi iskolába, zene tagozatra járattak már a kezdetektől. Ezekben az években kezdtem el zongorán tanulni és kórusban énekelni, melynek köszönhetően a zenélés mai napig meghatározó része az életemnek. Középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végeztem, majd a Debreceni Egyetemre jelentkeztem, ahol jelenleg is matematika szakon tanulok. A több évi zongoratanulást az orgona szak felvétele követte. Sárosi Dániel tanárom felkészítése mellett 2013-ban az Orgonaszakos Növendékek X. Országos Versenyén első helyezést szereztem. Kórustagként a Kántus énekese lettem Berkesi Sándor kezei alatt, illetve az akkori gyülekezetem, a Debrecen-Kistemplomi gyülekezet Lauda Domunim kórusába is beléptem. 2009-től kezdve több helyszínen is vettem részt nyári Kántorképző tanfolyamokon, Sárospatakon, Budapesten, végül Debrecenben, ahol 2013-ban kántori oklevelet szereztem. Szolgálataim kazuális alkalmakkal kezdődtek, illetve rendszeresen helyettesítettem a Kistemplomban és más debreceni, illetve Debrecen környéki gyülekezetekben. 2016 őszétől két éven át láttam el a Debrecen-Lenctelepi gyülekezet kántori teendőit. 2015-2018 között a Kistemplomi gyülekezet Lauda Dominum kórusának vezetője voltam. A kórus rendszeresen szolgált úrvacsorai alkalmakon, és számos hazai és határon túli gyülekezet meghívásának tett eleget. A Debrecen-Szabadságtelepi gyülekezethez 2018 szeptemberében kerültem. A Kálvin János Vegyeskarral azóta több városi rendezvényen vettünk részt, és két gyülekezetet is meglátogattunk. Orgonistaként igyekszem kihasználni a gyülekezet kiváló hangszerének lehetőségeit az istentiszteleti ének változatos, míves kíséretére, vezetésére.

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmáció felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
17:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Magyarországi Református Egyház - Reformatus.hu portál Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

 43. Főnix cserkészcsapat
43. Főnix cserkészcsapat

A 2019. év Igéje

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja