temppsd.jpg

Nagy Gábor - Lelkipásztor

Nagy Gábor 1979. október 28-án született Kisvárdán. Ikertestvérével Bernadettel együtt református keresztyén családban nevelkedett fel Szabolcsveresmarton. Ez a mintegy 1700 lelket számláló Felső-Tisza parti kistelepülés korábban olyan meghatározó jelentőségű személyeket adott egyházunknak, mint Győri József, református lelkész, versíró, vagy Dr. Sarkadi Nagy Pál teológiai professzor.

A hit útján való elindulásában, a hitben járásában nagy szerepet játszott szülei és nagyszülei élő, példamutató hite. Nagyapja és édesapja is hosszú éveken át szolgáltak a Szabolcsveresmarti Református Egyházközségben presbiterként, gondnokként. Édesanyja pedig jelenleg is a gyülekezet megválasztott presbitere.

Kiskorától fogva testvérével együtt rendszeresen járt a vasárnapi gyermek-istentiszteletekre, hittanórákra, nyári gyermektáborokba. Számos helyi, megyei –és országos bibliaismereti versenyen vett részt jó eredménnyel. Később pedig kivette részét édesapja mellett a gyülekezeti munkákból és építkezésekből is. Otthon korán magába szívta a református hagyományban meghonosodott Orando et laborando (Imádkozva és dolgozva) jelmondatot, amellyel csak később találkozott a Debreceni Református Kollégium homlokzatán.

Szülei élő hite mellett, hálás szívvel gondol volt lelkipásztorára, Szűcs L. Tamásné Bodnár Irénkére és férjére Szűcs L. Tamásra, akiknek áldott igehirdetései és szolgálatai révén egyre jobban megismerte Megváltó Krisztusát.

Isten valóságának és szeretetének egyik legnagyobb élményét és megtapasztalását szülei megtérésekor, valamint saját konfirmációján élte át, ahol a jól ismert ézsaiási ige hangzott el áldásként feje fölött, mely azóta is bátorításul szolgál számára sok nehéz helyzetben: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened!”

Általános iskolai tanulmányai befejeztével, a szép, élményekben gazdag gimnáziumi éveket ikertestvérével együtt a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltötte. A „Kálvinista Rómába” vezető út azonban nem volt annyira egyértelmű és nyilvánvaló számára. Egyrészt azért, mert falusi gyermekként nem igazán szeretett volna egy távoli nagyvárosba költözni, messze a családjától, barátaitól, szeretteitől; másrészt tervei között egészen más szerepelt. Mivel édesapja korábban NB1-es élvonalbeli labdarúgó volt, aki sokat foglalkozott vele, tanította, vitte magával a meccsekre, az ő nagy álma az volt, hogy belőle is „híres focista” váljék. Példa volt előtte édesapja nemcsak játéktudásban, hanem abban is, hogy sportolóként is lehet normális keresztyén életet élni. A sport iránti érdeklődésében egyébiránt támogatta őt általános iskolai osztályfőnöke, aki egyben testnevelő tanára is volt. Ő is azt szerette volna, hogy sporttagozatos középiskolába jelentkezzen.

Szülei és lelkésze tanácsára hallgatva a sportiskola helyett végül mégiscsak a méltán híres ősi alma mater falait választotta testvérével együtt. A gimnáziumi évek alatt a tanulás mellett azonban a labdarúgást sem hanyagolta el, és a krisztusi hitben is sikerült megmaradnia, sőt megerősödnie. Érettségi előtt egy évvel még nem igazán tudta, hogy hol szeretné folytatni felsőfokú tanulmányait. Több minden érdekelte és foglalkoztatta, éppen ezért nehéz volt a választás. Isten azonban – sok-sok imádság és könyörgés mellett – megérlelte benne a vágyat a lelkészség iránt. Békességet és nyugalmat érzett legbelül akkor, amikor a jelentkezési lapon első helyen a Teológiát tüntette fel.

Az érettségit követően 1998-ban sikeres felvételi vizsgát tett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára, valamint a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem matematika tanári szakára. A teológiát még abban az évben elkezdte, a matematika szakot viszont csak két évvel később. Az ikertestvérével való szoros kapcsolatát és közös érdeklődésüket mutatja az is, hogy a matematika tanári szak mellett testvére is később a Teológián teológus diplomát szerzett.

2003-ban első lelkészképesítő vizsgát tett. A segédlelkészi évet Szeniorként bent töltötte a Teológián Dr. Fekete Károly rektor mellett. 2004-ben jeles eredménnyel tette le a második lelkészképesítő vizsgát.

A második lelkészképesítő vizsga után a Chikes-ösztöndíj elnyerése révén Amerikába került, ahol Washington DC-ben a Wesley Theological Seminary ösztöndíjasaként képezte tovább magát a teológia tudományban. 2006-ban megszerezte a Teológiai Tudományok Mestere fokozatot. Az ösztöndíjas évek alatt a természettudományos gondolkodás és vallásos felfogás lehetséges viszonyait vizsgálta Dr. Walter Shropshire Jr. a híres Smithsonian Institution Templeton-díjas kutató fizikus professzora, metodista lelkész irányítása mellett, akinél diplomamunkáját is írta, kozmológiával foglalkozott, illetve görög nyelvet tanított a Szemináriumban.

A tanulmányai mellett társlelkészként szolgált két éven át a Washingtoni Magyar Református Egyházban néhai Dr. Bertalan Imre lelkipásztor mellett, akinek „igei jó tanácsai, eleven igehirdetései…szülőföldje iránti szeretete, az otthoni és az amerikai magyarságért…való aggodalma kitörölhetetlen, mély nyomot hagytak” benne – írja In memorian Bertalan Imre című emlékiratában.

Az ösztöndíjas időszak elteltével 2006-ban hazatért, ebben az évben felszentelték és felvételizett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájába. A sikeres felvételit követően Dr. Gaál Botond professzor irányítása alatt megkezdte kutatói munkáját. Doktori témája: Kálvin és a rend. 2009-ben abszolutóriumot szerzett. Doktori disszertációjának írása folyamatban van.

Több írása és tanulmánya jelent meg az elmúlt években nemcsak egyházi lapokban, teológiai szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben, hanem világiakban egyaránt. A 2013/2014-es tanévben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egy szemeszteren át Korai Dogmatörténetet és Theológiai Enciklopédiát tanított nappali-és levelező tagozatos hallgatóknak.

A doktori iskola mellett 2006-ban bekapcsolódott a Debrecen-Mester utcai Egyházközség életébe, ahol négy szép esztendőt töltött el, két évet beosztott lelkipásztorként Vincze András lelkipásztor mellett.

2010-ben meghívást kapott a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközségbe néhai Mónus Béla lelkipásztortól és a gyülekezet presbitériumától. 2010. október 1-jével beosztott lelkészi szolgálatra kapott kirendelést egyházkerületünk püspökétől. Azóta beosztott lelkipásztorként, majd helyettes lelkészként és most már megválasztott lelkipásztorként szolgálja az Urat ezen a helyen, bízván abban, hogy munkája nem hiábavaló az Úrban! Soli Deo Gloria!

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmációi felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
17:00 Ifjúsági bibliaóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Mt 16,24–28

„Mert mit használ az embernek...”

Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja