temppsd.jpg

Esküvő

Házasságkötésre készülve

A teremtési rend szerint a házasság egy férfi és egy nő életre szóló kizárólagos kapcsolata.

Az együtt járás lehetőség arra, hogy felismerjék a felek, hogy meggyőződésükben, gondolkozásukban, életvezetésükben, terveikben egymáshoz illők és egymást kiegészítők. Ezen idő alatt bölcs dolog keresni az Isten akaratát, hogy az eljegyzés után megfontoltan lépjenek házassági szövetségre.

  • A házasságkötésnek társadalmunkban kialakult gyakorlata szerint a jogi részének kell először megtörténnie az anyakönyvi hivatalban.

  • A keresztyén hitben élők természetes vágya, hogy szövetségükre Isten áldást kérjék.

  • Az anyakönyvi hivatalba való bejelentkezés után a lelkészi hivatalban a lelkipásztorral kell egyeztetni a templomi szertartás időpontját és részleteit.

  • Az esküvőre és a házasságra jegyes beszélgetés által történik a felkészülés.

A református szertartású esküvő tartalmilag három fontos részből áll:
  1. Bibliai tanítás, amely a felolvasott igében és az ahhoz kapcsolódó igemagyarázatban jelenik meg.
  2. Szövetségkötés, melyet a házasulandók a házassági eskü elmondásával tesznek meg.
  3. Áldáskérés, mely az ifjú párért mondott áldást kérő imádságban, az áldásban és a közös éneklésben hangzik el.
Református házassági eskü:

Én ...N.N... | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N.N.- t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, | szeretem. | Szeretetből veszem el őt, |(megyek hozzá), Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomig vagy holtáig, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges gondviselője (hűséges segítőtársa) leszek | Isten engem úgy segítsen. | Ámen.

(A vőlegény a teljes nevét mondja és a menyasszony teljes lánynevét említi. Mindkét fél azonos esküszövegében a zárójeles a feleség része.)


Templom bérleti díja
  • Templomunk népi virágmotívumokkal megfestett. Így legfeljebb egy úrasztali virágtálat szoktunk javasolni díszítés gyanánt, valamint a padvégekre egy fehér selyemszalagot közepébe egy szál virággal.
  • A templom díszítését, annak időpontját legyenek szívesek egyeztetni az egyházközség egyházfijával, Rácz Csabával. Elérhetősége: +36705091543.
  • Amennyiben olyan párok szeretnék igénybe venni a templomot és annak festői parkját templomi szertartásra és fotózkodásra, akik nem tagjai a gyülekezetnek, 10.000 Ft bérleti díjat kötelesek befizetni az egyházközség javára, mely magába foglalja a rezsiköltséget és a takarítást.

Köszönjük megértésüket!
Isten áldását kérjük a házasságot kötő pár életére!

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmáció felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
17:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Magyarországi Református Egyház - Reformatus.hu portál Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

 43. Főnix cserkészcsapat
43. Főnix cserkészcsapat

A 2019. év Igéje

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja