temppsd.jpg

Zengjen az Úrnak hálaszó
avagy
Beszámoló a gyülekezeti énekkar 2013. évéről

„A zene az ember legősibb kifejezési
formája, ősibb mint a nyelv vagy a
képzőművészet.” (Yehudi Menuhin)

A zenére szükségünk van, áthatja életünket, de a legjobb, ha nemcsak hallgatjuk, hanem mi magunk is énekelünk. Így érezhetjük át igazán annak gyógyító, felemelő, tisztító hatását, különösen, ha egyházzenéről van szó. Ezért is nagy öröm számomra, hogy immár második éve vehetek részt a gyülekezeti kórusunk munkájában. Az a különleges ebben a kórusban, hogy szinte minden korosztály képviselteti magát gyerekektől az idősebbekig, ami igen szép hangzást ad a kórusnak. Sokszor ugyan nehéz egymásra hangolódni, akár szólamokon belül, vagy mikor mind a négy szólam egyszerre hangzik fel. Ugyanakkor így tanulunk meg nemcsak a kórusvezetőre, hanem egymásra is figyelni. Köszönettel tartozunk Bereczk Ági kórusvezetőnknek az áldozatos, kitartó, türelmes munkájáért, igen igyekszik bennünket igazi kórussá formálni. A próbák oldott, jó hangulatban zajlanak, pedig néha meg kell birkózni egy- egy nehezebb darabbal. Sokat kapok személyesen is ezektől az alkalmaktól, hiszen érzem a közösségteremtő erejét és hiszem, hogy amikor sikerül szépen megszólaltatni egy darabot az igazi igehirdetéssé és imádsággá válik. A kórusban való éneklés egyszerre szolgálat, lelki feltöltődés, imádság és felszabadult ujjongás az Úr előtt! Összefoglalva az elmúlt év tevékenységét örömmel sorolhatom, hogy szolgálhattunk rádiós istentiszteleten, melyet az MR1 Kossuth Rádió élőben közvetített, Húsvétkor, Pünkösdkor, Karácsonykor. A Reformációt közösen ünnepeltük a Nagytemplomban a debreceni egyházközségek egyesített kórusával. Évadzárásként egy hangulatos kerti közös vacsorát tarottunk, melyen családtagjaink is részt vettek. Akinek sikerült felkelteni érdeklődését és szeretne hasonló örömmel szolgálni csatlakozzon hozzánk!

„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)

Bereczk Ágnes - Karvezető

Férjemmel és kislányommal a Szabadságtelepen élünk a Munkás utcában. A gyülekezet kántoraként 2012. augusztus 1-jétől vagyok alkalmazásban, ezt megelőzően a Debrecen-Tégláskerti –és a Sárándi Református Egyházközségekben végeztem kántori szolgálatot.

Gyermekkoromat egy zempléni kisvárosban, Szerencsen töltöttem, az ottani református gyülekezet tagjaként, ahol nagyapám gondnok volt, édesapám a mai napig presbiterként szolgált. A lelkésznőm indíttatására 13 évesen jelentkeztem az Országos Nyári Kántorképző Tanfolyamra, ahol 17 évesen kitűnő minősítéssel kántori oklevelet szereztem. Ezek a nyári intenzív kurzusok, az ott átélt élmények, a tanárok személyisége, lelkesedésük életre szóló, a jövőmet, pályámat meghatározó jelentőséggel bírtak.

Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, a Kollégiumi Kántus vezetője, szuggesztív egyénisége, a közel 100 tagú kórusban való éneklés, az impozáns záróhangversenyek emléke mellett életre szóló barátságok és szakmai kapcsolatok köttettek itt. 

Első zenei diplomámat Debrecenben, a Zeneművészeti Főiskolán szereztem 1994-ben, ahol ének-zenetanár, szolfézs-zeneelmélet tanári és karvezetői végzettséget kaptam. Lelkes tanárunk – szintén kántor kolléga és elkötelezett egyházzenész – dr. Karasszon Dezső vezetésével a következő évben indult a felsőfokú egyházzenész képzés itt Debrecenben, ahová felvételt nyertem, és 1998-ban felsőfokú egyházzenészként végeztem.

Mindeközben munkába is álltam, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia zenetanáraként dolgoztam 1994-től 2000-ig. Magánéleti okokból 2001-ben visszakerültem Debrecenbe, ahová szinte hazajöttem, hiszen sok baráti szál, szakmai kötődés, emlék fűzött ehhez a városhoz. Nyaranta tanítottam a nyári kántorképző tanfolyamon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület által szervezett kurzusain Sárospatakon, majd Miskolcon.

A debreceni évek szakmai szempontból nem indultak könnyen, helyi állás híján vidéki városok művészeti iskoláinak oktatójaként helyezkedtem el. Az utazás miatt időigényes és fárasztó ugyan, de a kicsi, tehetséges gyerekekkel való foglalkozás sok örömet tartogat. Szakmai fejlődésem újabb állomásaként 2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán induló mesterképzésre, ahol Egyházzene szakon, Orgona szakirányon, egyházzene-tanári oklevelet szereztem.

Számomra most nagy öröm, Isten ajándéka, hogy megkaptam a Debrecen-Szabadságtelepi Református Gyülekezet vezetőségének döntése alapján a kántori állást. 

Sok szempontból ajándék számomra ez a munka, lelkesen és várakozva tekintek itteni feladataim elé. Remélem sikerül jó keresztyéni-és baráti kapcsolatokat kialakítanom, és a gyülekezet zenei életének felpezsdítésével, zenei szolgálatommal annak épülésére lehetek. 

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
15:00-16:00 Ifjúsági bibliaóra
18:00 Istentisztelet

Kedd
17:30-18:30 Énekkari próba
18:30-20:00 Felnőtt konfirmációi felkészítő

Csütörtök
18:00-19:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra

 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Ez 6

„Fújjátok csak a kürtöt...”

Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: debrecen-szabadsag.telep@ reformatus.hu

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja